Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Introduction to International Studies
Code: GEEST-INT
Datum: 18 december
Starttijd: 12:30
Eindtijd: 15:00
Locatie(s): Den Haag - Opera Zalencentrum - zaal Rood + Blauw
Aantal studenten: 600
Surveillanten: Den Haag - Opera Zalencentrum - zaal Rood + Blauw
Dhr. P. Heru Utomo
Mevr. T. Slotema
Dhr. H. Härtel
Dhr. P. Joëls
Mevr. W. Sutjiadi
Mevr. C. van Brakel-Wiskerke (coordinator)
Dhr. T. Hoekstra
Dhr. H. Bentzon
Mevr. M. Mook
Mevr. L. Wirjosemito
Dhr. F. Kam
Dhr. H. Huijding

Laatst bijgewerkt: 9 november 15:19