Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Profileringsvak Verdiepend BTW
Code: RECH
Datum: 4 januari
Starttijd: 12:15
Eindtijd: 16:00
Locatie(s): USC
Aantal studenten: 130
Surveillanten: USC
Mevr. B. van der Goes
Mevr. C. Jansen-Bonnet

Laatst bijgewerkt: 9 november 10:27