Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Pensioenrecht en Sociale zekerheidsrecht + Handhavingsstrategieen
Code: RECH
Datum: 15 maart
Starttijd: 08:15
Eindtijd: 12:00
Locatie(s): USC - HAL
Aantal studenten: 26
Surveillanten: USC - HAL
Mevr. I. Jansen

Laatst bijgewerkt: 14 maart 10:36