Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Profileringsvak Verdiepend BTW
Code: RECH
Datum: 29 maart
Starttijd: 12:15
Eindtijd: 16:00
Locatie(s): USC - HAL
Aantal studenten: 18
Surveillanten: USC - HAL
Mevr. O. Outer, den

Laatst bijgewerkt: 20 maart 10:39