Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Comparative Analysis of Political Systems
Code: POLI-IRO
Datum: 24 oktober
Starttijd: 14:15
Eindtijd: 18:00
Locatie(s): Den Haag - Opera Zalencentrum - zaal Rood
Aantal studenten: 268
Surveillanten: Den Haag - Opera Zalencentrum - zaal Rood
Mevr. C. van Brakel-Wiskerke (coordinator)
Dhr. A. Wiskerke
Dhr. T. Hoekstra
Mevr. M. van Benthem
Dhr. K. van Rijt
Dhr. W. Geerling
Mevr. L. Wirjosemito
Dhr. J. Roos

Laatst bijgewerkt: 25 oktober 13:10