Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen (regulier + extra tijd)
Code: PEDA
Datum: 12 april
Starttijd: 08:30
Eindtijd: 11:30
Locatie(s): FSW - balie OSC (tentamenruimte: SB45)
Aantal studenten: 30
Surveillanten: FSW - balie OSC (tentamenruimte: SB45)
Mevr. H. Groenhuijzen

Laatst bijgewerkt: 3 april 12:11