Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Inl praktische filosofie voor pedagogen deel A
Code: PEDA
Datum: 17 mei
Starttijd: 08:30
Eindtijd: 11:00
Locatie(s): FSW - balie OSC (tentamenruimte: SA41)
Aantal studenten: 35
Surveillanten: FSW - balie OSC (tentamenruimte: SA41)
Dhr. J. Limon

Laatst bijgewerkt: 8 mei 13:21