Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: extra tijd - Praktische pedagogiek: het vertalen van wetenschap naar praktijk
Code: PEDA
Datum: 26 juli
Starttijd: 08:30
Eindtijd: 12:30
Locatie(s): FSW - balie OSC (tentamenruimte: SA07)
Aantal studenten: 4
Surveillanten: FSW - balie OSC (tentamenruimte: SA07)
Mevr. H. Groenhuijzen

Laatst bijgewerkt: 23 juli 08:49