Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Herkansing Thema Ontwerp & Synthese
Code: BFW
Datum: 11 juli
Starttijd: 13:30
Eindtijd: 17:00
Locatie(s): Gorlaeus - Collegezaal 4/5
Aantal studenten: 129
Surveillanten: Gorlaeus - Collegezaal 4/5
Dhr. J. Limon
Dhr. J. Snatersen
Mevr. R. Groen in 't Woud

Laatst bijgewerkt: 3 juli 15:20