Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Perspectief op carrièreplanning (bezemtentamen)
Code: PSY
Datum: 5 april
Starttijd: 12:30
Eindtijd: 15:00
Locatie(s): FSW - balie OSC (tentamenruimte: SB11)
Aantal studenten: 25
Surveillanten: FSW - balie OSC (tentamenruimte: SB11)
Mevr. M. Kessels

Laatst bijgewerkt: 6 maart 10:17