Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Extra tijd tentamen - Perspectief op carrièreplanning (bezemtentamen)
Code: PSY
Datum: 5 april
Starttijd: 12:30
Eindtijd: 15:30
Locatie(s): FSW - balie OSC (tentamenruimte: 5A42)
Aantal studenten: onbekend
Surveillanten: FSW - balie OSC (tentamenruimte: 5A42)

Laatst bijgewerkt: 6 maart 10:17