Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Logica (BA INFO)
Code: INFO
Datum: 17 juni
Starttijd: 13:30
Eindtijd: 17:00
Locatie(s): Gorlaeus - Collegezaal 4/5
Aantal studenten: 129
Surveillanten: Gorlaeus - Collegezaal 4/5
Dhr. D. Verplancke
Dhr. J. Hendrikx
Mevr. M. Rijnsburger

Laatst bijgewerkt: 13 juni 09:36