Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Profileringsvak Verdiepend BTW
Code: RECH
Datum: 27 maart
Starttijd: 12:15
Eindtijd: 16:00
Locatie(s): USC
Aantal studenten: 65
Surveillanten: USC
Dhr. G. de Jong

Laatst bijgewerkt: 12 februari 13:57