Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Herkansing Farmacokinetiek en - dynamiek - Integratieopdracht PKPD- deel 2- Thema Effecten van GNM 1- deel 2 - Thema Effecten van GNM 2
Code: BFW
Datum: 25 augustus
Starttijd: 12:30
Eindtijd: 16:00
Locatie(s): USC
Aantal studenten: 100
Surveillanten: USC
Mevr. Y. Houps
Dhr. J. Hendrikx
Mevr. A. van Duijn

Laatst bijgewerkt: 1 september 15:27