Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Lineair Algebra for Computer Scientists 1 + Extra tijd
Code: BINF
Datum: 6 januari
Starttijd: 12:30
Eindtijd: 16:00
Locatie(s): Snellius - 407/409
Snellius - 412
Aantal studenten: 17
Surveillanten: Snellius - 407/409
Dhr. D. Verplancke

Snellius - 412

Laatst bijgewerkt: 3 december 09:40