Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Profileringsvak Verdiepend BTW TEN
Code: RECH
Datum: 11 januari
Starttijd: 08:15
Eindtijd: 12:00
Locatie(s): USC - HAL
Aantal studenten: 130
Surveillanten: USC - HAL

Laatst bijgewerkt: 24 november 13:07