Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Afstudeerdag Rechtsgeleerdheid + Jeugdrecht
Code: RECH
Datum: 30 september
Starttijd: 08:45
Eindtijd: 17:15
Locatie(s): Academiegebouw
Aantal studenten: onbekend
Surveillanten: Academiegebouw
Mevr. G.H. Parlevliet
Dhr. J. van Steeg
Mevr. Y. Houps
Mevr. T. de Bruin
Mevr. P. Jelgerhuis Swildens - Meijer
Dhr. G. Hillen
Mevr. M. Vogelenzang

Laatst bijgewerkt: 24 september 13:53