Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Extra tijd -Taal Mentaal 1 (deeltentamen 1) - Digitaal
Code: GEEST
Datum: 29 oktober
Starttijd: 08:00
Eindtijd: 11:00
Locatie(s): USC - HAL
Aantal studenten: 55
Surveillanten: USC - HAL
Dhr. J. van Steeg
Mevr. C.W.M. Geerlings

Laatst bijgewerkt: 27 oktober 12:09