Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Extra tijd -Taal Mentaal 1 (deeltentamen 2)
Code: GEEST
Datum: 12 januari
Starttijd: 12:30
Eindtijd: 15:00
Locatie(s): USC - ZAAL A
Aantal studenten: 55
Surveillanten: USC - ZAAL A

Laatst bijgewerkt: 24 november 13:07