Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Moleculaire Genetica en Gentechnologie, deeltentamen 2
Code: LST Bachelor
Datum: 20 juni
Starttijd: 12:30
Eindtijd: 16:00
Locatie(s): USC - HAL + MULTIZAAL
Aantal studenten: 127
Surveillanten: USC - HAL + MULTIZAAL
Dhr. R.P. Permanand
Mevr. J.E. Milne- Colling
Mevr. I. Jansen
Mevr. Y. Houps

Laatst bijgewerkt: 21 juni 08:43