Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: HERtentamen Onwikkelingstraj. Mod. G..- T - Digitaal
Code: BFW
Datum: 11 juli
Starttijd: 08:00
Eindtijd: 12:00
Locatie(s): USC - HAL
Aantal studenten: 60
Surveillanten: USC - HAL
Dhr. Lut
Dhr. J.Ph. van Stal

Laatst bijgewerkt: 16 juni 11:59