Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: HERtentamen Histologie TEN - Digitaal
Code: BFW
Datum: 15 juli
Starttijd: 08:00
Eindtijd: 11:00
Locatie(s): USC - HAL
Aantal studenten: 90
Surveillanten: USC - HAL
Mevr. J.P. Poels
Mevr. J.A.M. Geelhoed

Laatst bijgewerkt: 16 juni 11:59