Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: (*)Extra tijd - Hertentamen Reinforcement Learning
Code: MCOS
Datum: 14 juli
Starttijd: 11:30
Eindtijd: 12:30
Locatie(s): USC - HAL
Aantal studenten: 1
Surveillanten: USC - HAL

Laatst bijgewerkt: 16 juni 11:59